دانلود فایل


تحقیق در مورد اعداد اول - دانلود فایلدانلود فایل ی توانند با سایت مذکور تماس گرفته و تعداد بیشتری از آنها را بر روی لوح فشرده دریافت نمایند و طراحان این سایت خودشان این اعداد را محاسبه نموده

دانلود فایل تحقیق در مورد اعداد اول لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 23


فهرست مطالب:
اعداد اول
خواص اعداد اول:
تاریخچه اعداد اول
مطالب تکمیلی :
اعداد اول اعدادی طبیعی هستند که بر هیچ عددی بجز خودشان و عدد ۱ بخش پذیر نباشند. تنها استثنا عدد ۱ است که جزو این اعداد قرار نمی گیرد. اگرعددی طبیعی وبزرگ تر از ۱ اول نباشد مرکب است.
عدد یکان اعداد اول بزرگ تر از ۱۰ فقط ممکن است اعداد ۱، ۳، ۷، ۹ باشد.
پیدا کردن ضابطه ای جبری برای اعداد اول جزو یکی از معماهای ریاضی باقیمانده است و هنوز کسی به فرمولی برای آنها به دست نیاورده است.
دنبالهٔ اعداد اول به این صورت شروع می شود: ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۹ ...
قضیه ۱: تعداد اعداد اول بی نهایت است.
برهان: حکم را به روشی که منسوب به اقلیدس است اثبات می کنیم: فرض کنید تعداد اعداد اول متناهی و تعداد آنها n تا باشد. حال عدد M را که برابر حاصل ضرب این اعداد به علاوه ۱ را در نظر بگیرید. این عدد مقسوم علیهی غیر از آن n عدد دارد که با فرض در تناقض است.
قضیه ۲ (قضیه اساسی حساب): هر عدد طبیعی بزرگ تر از ۱ را می توان به شکل حاصل ضرب اعدادی اول نوشت.
قضیه ۳ (قضیه چپیشف):اگر n عددی طبیعی و بزرگ تر از ۳ باشد، حتما" بین n و ۲n عدد اولی وجود دارد. قضيه ۴ هر عدد زوج را می توان بصورت جمع سه عدد اول نوشت.
قضيه ۵ هر عدد فرد (شامل اعداد اول) را می توان به صورت جمع سه عدد اول نوشت (اثبات بر پايه قضيه ۴)
قضيه 6-هر عدد فرد را می توان به صورت دو برابر يك عدد اول بعلاوه يك عدد اول ديگر نوشت (برهان آن را بنویسد).
خواص اعداد اول:
1- هر عدد اول برابر است با 6n+1 يا 6n-1 كه n يك عدد صحيح است.
2-مجذور هر عدد اول برابر است با 24n+1.
3-تفاضل مجذورهاي دو عدد اول مضربي از 24 است.
4-حاصلضرب هر دو عدد اول بجز 2و3 مضربي از 6 بعلاوه يا منهاي يك است.
توان چهارم هر عدد اول بجز 2و3 مضربي از 240 بعلاوه يك است.
بزرگ ترین عدد اول کشف شده برابر دو به توان ‪ ۳۰ميليون و ‪ ۴۰۲هزار و ‪ ۴۵۷منهاي يك است.این عدد یک عدد مرسن است. عدد مرسن عددی است که برابر 2 به توان n منهای یک است.
لازم به ذكر است كه تعداد 3000 عدد اول در سايت مگاسندر www.megasender.org وجود دارد و افرادي كه مايل به دريافت بيشتر اين اعداد هستند مي توانند با سايت مذكور تماس گرفته و تعداد بيشتري از آنها را بر روي لوح فشرده دريافت نمايند و طراحان اين سايت خودشان اين اعداد را محاسبه نموده اند
تاریخچه اعداد اول
در سال ‪ ۲۰۰۱دو تن از دانشجويان او يعني كايال و سكسنا به يك نكته بسيار حساس و فني توجه كردند. ابتدا اين مساله سبب شد تا گروه سه نفره در آبهاي عميق نظريه اعداد غوطه ور شوند، اما اندك اندك برايشان روشن شد كه تنها يك مانع در راه تكميل روشي جهت آزمودن دقيق و سريع اعداد اول وجود دارد. مانع از اين قرار بود كه روش آنان تنها در صورتي كار مي كرد كه عدد اول مورد نظر كه با ‪ pنمايش داده مي شود همواره در محدوده خاصي جاي داشته باشد كه با اعدادي كه در آزمون شركت داده مي شوند مرتبط باشد. مشخصه ويژه اين مانع آن است كه عدد " ‪ p-1 " بايد يك مقسوم عليه يا بخشياب بسيار بزرگ باشد. گروه سه نفر رياضي دانان هندي براي غلبه بر مشكل به هر دري زدند و با بررسي مقالات مختلف بالاخره دريافتند كه در سال ‪ ۱۹۸۵يك رياضي دان فرانسوي به نام اتن فووري از دانشگاه پاريس ‪ ۱۱اين نكته را به صورت رياضي اثبات كرده است. به اين ترتيب آخرين بخش معما حل شد و آلگوريتم پيشنهادي اين سه نفر با موفقيت پا به عرصه گذارد. اما اين موفقيت "مشروط" بود. به اين معني كه اين روش براي اعداد اولي كه انسان در حال حاضر مي توان به سراغ آنها برود از كارآيي چنداني برخوردار نيست. در روايت اوليه روش پيشنهادي، زمان لازم براي محاسبات كه متناسب با ارقام عدد اول مورد نظر بود، با آهنگ ‪ ۱۰۱۲ازدياد پيدا مي كرد. در روايتهاي بهبود يافته اخير اين روش، سرعت ازدياد زمان لازم براي محاسبات به ‪ ۱۰۷.۵كاهش يافته اما حتي در اين حالت نيز اين روش در مقايسه با روش آ پي آر تنها در هنگامي موثر تر خواهد بود كه تعداد ارقام عدد اولي كه قصد شكار و يافتن آن را داريم در حدود ‪ ۱۰۱۰۰۰باشد. اعدادي تا اين اندازه بزرگ در حافظه هيچ كامپيوتر جاي نمي گيرند و حتي آن را نمي توان در كل كيهان جاي داد. اما حال كه رياضي دانان توانسته اند يك طبقه خاص از آلگوريتمهاي تواني را براي شناسايي اعداد اول مشخص كنند، اين امكان پديد آمده كه به دنبال نمونه هاي بهتر اين روش بگردند. پومرانس و هندريك لنسترا از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي با تلاش در همين زمينه توانسته اند زمان لازم براي محاسبات را از توان ‪ ۷.۵به توان ‪ ۶كاهش دهند. اين دو از همان استراتژي كلي گروه هندي موسسه كانپور استفاده كردند اما تاكتيهاي ديگري را به كار گرفتند. اگر فرضيه هاي ديگري كه درباره اعداد اول مطرح شده درست از كار درآيد آنگاه مي توان زمان محاسبه را از توان ‪ ۶به توان ‪ ۳تقليل داد كه در اين حد اين روش كارآيي عملي پيدا خواهد كرد. در اين حالت يافتن اعداد اول با ‪ ۱۰۰۰رقم يا بيشتر به بازي كودكان بدل خواهد شد. اما در نظر رياضي دانان مهمترين و جالبترين جنبه كار گروه سه نفره آ ك اس (كانپ.ر) روشي است كه آنان به كار گرفته اند. اعداد اول براي رياضيات از اهميت بنيادين برخوردارند و هر نوع غفلت در فهم ويژگيهاي آنها باعث مي شود خللهاي بزرگ در بناي رياضيات پديدار شود. روش اين سه رياضي دان هندي هرچند اين خللها و نقصها را پر نكرده حداقل به رياضي دانان گفته است كه در كجا به دنبال اين خللها بگردند. آلگوريتم پيشنهادي اين سه محقق و همه انواع بديلي كه بر اساس آن ساخته شده متكي به وجود اعداد اولي با مشخصه هاي ويژه هستند. و در اغلب موارد استفاده از اين روش مستلزم آن است كه رياضي دانان اطلاعات دقيقي از نحوه توزيع اين قبيل اعداد اول خاص در ميان ديگر اعداد به دست آورند و به اين ترتيب جغرافياي مكاني اعداد اول را مشخص سازند. روش پيشنهادي آ ك اس به رياضي دانان اين نكته را آموخته كه ويژگيهاي اين جغرافياي مكاني حائز اهميت است و نيز اين كه هنوز دانش كافي در اين زمينه به دست نيامده است. در گذشته و در زماني كه نظريه اعداد تنها مورد توجه يك گروه كوچك از رياضي دانان بود ، اين مساله چندان اهميتي نداشت. اما در ‪ ۲۰سال گذشته اعداد اول موقعيتي استثنايي در عرصه رمز نگاري و دانش طراحي و شكستن رمزها كسب كرده اند. رمزها صرفا از نظر نظامي و جاسوسي حائز اهميت نيستند بلكه از آنها در عرصه هاي تجاري و نيز فعالييتهاي اينترنتي در مقياس وسيع استفاده به عمل مي آيد. هيچ كس نمي خواهد كه راهزنان اينترنتي به اطلاعات شخصي مربوط به حسابهاي بانكي يا شماره كارتهاي اعتباري آنان دست يابد. هم اكنون دزدي مشخصات شناسنامه اي افراد و جعل هويت آنان به صورت يكي از بزرگترين قلمروهاي فعالييتهاي تبهكارانه در سطح بين المللي در آمده است.دانلود


مقاله


تحقیق


دانلود مقاله


دانلود تحقیق در مورد اعداد اول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد اعداد اول

تحقیق در مورد اعداد اول ک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه:14 فهرست مطالب اعداد اول اعداد اول اعدادی طبی ... دریافت فایل ,تحقیق در مورد ...

دانستنی های اعداد - اعداد اول

شناخت اعداد اولاعداد اول يكي از اساسي ترين چيز ها در رياضيات هستند. آنها پس از قرن ها مطالعه هنوز داراي رموز بسياري اند.

سورس کد و فلوچارت C++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه - minefile

تحقیق سورس کد و فلوچارت c++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه. دانلود پروژه و پاورپوینت در مورد سورس کد و فلوچارت c++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه

سورس کد و فلوچارت C++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه - minefile

تحقیق سورس کد و فلوچارت c++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه. دانلود پروژه و پاورپوینت در مورد سورس کد و فلوچارت c++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه

تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص - سمینو

تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص. فایل “ تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص “ به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود قرار داده شده است

مقاله اعداد اول - پروژه ها - takbook.com

در بین اعداد طبیعی بزرگتر از یک یعنی …و ۴و۳و۲ اعدادی وجود دارند که تنها بر یک و خود بخش پذیرند، این اعداد را اعداد اول می نامند. اعداد اول مبنایی برای همه ی عددهای طبیعی است ، …

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص برای دانلود این محصول “تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص” از سایت دانلود فایل ، روی دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

ریاضیات زبان طبیعت - اعداد اول

براي مطالعه در مورد اعداد اول محققين چيزي كه به نام لنز رياضياتي معروف است را توسعه داده اند كه به آنها اجازه مي دهد تا در منظره هاي خاصي از اعداد اول فوكوس كنند.

مقاله اعداد کاربردی - defiles.ir

تحقیق اعداد کاربردی مقاله اعداد کاربردی کاربرد اعداد مختلط کاربرد اعداد صحیح کاربرد اعداد اول کاربرد اعداد اول در زندگی کاربرد اعداد در معماری کاربرد اعداد فیبوناچی در طبیعت کاربرد اعداد ...

ریاضیات زبان طبیعت - اعداد اول

براي مطالعه در مورد اعداد اول محققين چيزي كه به نام لنز رياضياتي معروف است را توسعه داده اند كه به آنها اجازه مي دهد تا در منظره هاي خاصي از اعداد اول فوكوس كنند.

مقاله اعداد کاربردی - defiles.ir

تحقیق اعداد کاربردی مقاله اعداد کاربردی کاربرد اعداد مختلط کاربرد اعداد صحیح کاربرد اعداد اول کاربرد اعداد اول در زندگی کاربرد اعداد در معماری کاربرد اعداد فیبوناچی در طبیعت کاربرد اعداد ...

تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص - سمینو

تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص. فایل “ تحقیق در مورد اعداد اول 14 ص “ به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود قرار داده شده است

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص

تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص برای دانلود این محصول “تحقیق در مورد اعداد اول در ریاضی 24 ص” از سایت دانلود فایل ، روی دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه دانلود هدایت شوید.

سورس کد و فلوچارت C++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه - minefile

تحقیق سورس کد و فلوچارت c++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه. دانلود پروژه و پاورپوینت در مورد سورس کد و فلوچارت c++ محاسبه جمع اعداد اول دلخواه

دانلود پاورپوینت آماده در مورد آب - فروشگاه دانلودی فایل ...

شما دوستان گرامی پس از انتخاب فایل مورد نظر، و به دو صورت دریافت می کنید اگه رایگان باشد بدون پرداخت هزینه فایل در سریعترین زمان دریافت خواهید کرد و غیر رایگان باشد هزینه آن را به صورت اینترنتی واریز میکنید و پس از آن ...

تاریخچه اعداد اول - اللهم عجل لولیک الفرج

تاریخچه اعداد اول. بعد از دوران یونان باستان، نظریه اعداد در سده شانزدهم و هفدهم با زحمات ویت دو مزیریاک ، دوباره مورد توجه قرار گرفت.

نظریه اعداد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در نظریه تحلیلی اعداد از حسابان و آنالیز مختلط برای بررسی سؤالاتی در مورد اعداد صحیح استفاه می‌شود. مثال‌هایی در این مورد قضیه اعداد اول و فرض ریمان هستند.

تحقیق در مورد بزرگترین عدد اول

تحقیق در مورد تحقیق در مورد زلزله و آتشفشان مقدمه مترجمان ايران كشوري است زلزله خيز، زلزله هاي مختلف قرن اخير گواه اين حق اخير گواه اين است كه هيچ نقطه اي از خاك سرزمين مان از اين حادثه طبيعي مصون نيست.

تحقیق در مورد بزرگترین عدد اول

تحقیق در مورد تحقیق در مورد زلزله و آتشفشان مقدمه مترجمان ايران كشوري است زلزله خيز، زلزله هاي مختلف قرن اخير گواه اين حق اخير گواه اين است كه هيچ نقطه اي از خاك سرزمين مان از اين حادثه طبيعي مصون نيست.

مقاله اعداد کاربردی - defiles.ir

تحقیق اعداد کاربردی مقاله اعداد کاربردی کاربرد اعداد مختلط کاربرد اعداد صحیح کاربرد اعداد اول کاربرد اعداد اول در زندگی کاربرد اعداد در معماری کاربرد اعداد فیبوناچی در طبیعت کاربرد اعداد ...

دانلود تحقیق در مورد (آمار)چند درصد از دانش آموزان سال اول ...

ادامه خواندن "دانلود تحقیق در مورد (آمار)چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه اهل البيت تصميم دارند در رشته ي رياضي- فيزيك"

نظریه اعداد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در نظریه تحلیلی اعداد از حسابان و آنالیز مختلط برای بررسی سؤالاتی در مورد اعداد صحیح استفاه می‌شود. مثال‌هایی در این مورد قضیه اعداد اول و فرض ریمان هستند.

دانلود پاورپوینت آماده در مورد آب - فروشگاه دانلودی فایل ...

شما دوستان گرامی پس از انتخاب فایل مورد نظر، و به دو صورت دریافت می کنید اگه رایگان باشد بدون پرداخت هزینه فایل در سریعترین زمان دریافت خواهید کرد و غیر رایگان باشد هزینه آن را به صورت اینترنتی واریز میکنید و پس از آن ...

دانلود تحقیق در مورد (آمار)چند درصد از دانش آموزان سال اول ...

ادامه خواندن "دانلود تحقیق در مورد (آمار)چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه اهل البيت تصميم دارند در رشته ي رياضي- فيزيك"

تحقیق - اعداد اول

در واقع به ازاي هر n مفروض مي توان n عدد متوالي ، با در نظر گرفتن اعداد طبيعي : n!+2,n!+3,n!+4,…,n!+n به دست آورد؛ اين اعداد جملگي مركب اند (غير اول). زيرا اولي بر 2 ودومي 3 و سومي 4 و n امي برn بخش پذير است.

عدد اول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این عدد اول نیز یک عدد مرسن است که در جریان محاسبات در رایانه یک مهندس برق به نام جاناتان پیس در آمریکا در جریان پروژه‌ای برای کشف اعداد اول به نام «تحقیق اینترنتی بزرگ عدد مرسن» (gimps) کشف شد. این عدد را به اختصار و به‌طور ...

فایل فلش فارسی و کمیاب تبلت مارشال مدل ME-702

پاورپوینت درس هجدهم تاریخ معاصر سوم دبیرستان قیام 15 خرداد

دانلود آموزش کامل GPS به همراه دانلود جزوه نقشه خوانی

تحقیق درباره شبکه جهانی اینترنت (word) 60 صفحه

تحقیق درباره شبکه جهانی اینترنت (word) 60 صفحه

دانلود تاثيرات ورزش بر كودكان

دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت محیط محدوده شهری

(حمل ونقل هوشمند) I T S

مقاله در مورد حزب توده ایران