دانلود فایل


تحقیق عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی - دانلود فایلدانلود فایل عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی ملت را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است

دانلود فایل تحقیق عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی
بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

ملت را می توان یك واحد بزرگ انسانی تعریف كرد كه عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترك است. از این پیوند است كه احساس تعلق به یك دیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید میآید.

سعادت مهم ترین و اصلی ترین هدف ایجاد ملت و دولت است؛ زیرا ملت و دولت نهادهای اجتماعی بزرگ تری بر پایه و بنیاد خانواده است كه عناصر و مقومات و نیز علل غایی از تشكیل آن رسیدن و دست یابی به آرامش و آسایش است كه در شكل سعادت خودنمایی می كند. انسان به این منظور ازدواج می كند و تشكیل خانواده می دهد تا در كنار همسر خویش به آرامش دست یابد و برخی از نیازهای روحی و روانی و نیز مادی خود را از این طریق برآورده سازد.
نیازهایی كه بدون تشكیل خانواده امكان دست یابی بدان یا محال و ممتنع است و یا به سختی و دشواری مضاعف به دست می آید. ملت به عنوان خانواده بزرگی است كه انسان ها برای دست یابی به سعادت یعنی امنیت جامع و رفاه وآسایش ایجاد كرده و می كنند. انسان همواره می كوشد تا به طریقی به این دو هدف اساسی دست یابد؛ زیرا بدون تحقق آن سعادت نه تنها در دنیا بلكه در آخرت نیز نصیب او نمی گردد؛ زیرا رسیدن به كمال نیازمند بستر و زمینه هایی است كه دو عنصر آرامش و آسایش مهم ترین مقومات و مولفه های آن را تشكیل می دهند.
از سوی دیگر، هر اجتماعی نیازمند مدیران و رهبرانی است كه جامعه را مدیریت و به سوی دست یابی این اهداف یاری رساند. در خانواده پدر به عنوان مدیر و مدبر عمل می كند. كار ویژه دولت ها در جامعه بزرگ خانواده و ملت ها نیز مدیریت و تدبیر امور اجتماعی انسان است. از این رو، دولت های ملی در گذشته و حال به عنوان مدیران و اهل تدبیر وارد صحنه اجتماعی شده اند. دولتمردان می بایست برای رسیدن جامعه و ملت به اهداف اصلی یعنی سعادت تلاش كنند و جامعه را در این راستا مدیریت و امور اجتماعی و سیاسی جامعه را با تدبیر و درایت هدایت نمایند. در این مقاله سعی شده است عوامل و اهداف اتحاد ملی و نیز انسجام ملی و نگرش قرآن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد مطلب را از نظر می گذرانیم .
لزوم شناسایی عوامل همگرایی و واگرایی
مشكلی كه ملت ها و دولت ها با آن رو به رو هستند ناشناخته ماندن اهداف تشكیل ملت و یا دولت نیست؛ بلكه مشكل از آن جا آغاز می شود كه با تغییر شرایط تاریخی واجتماعی و مشكلات داخلی و بحران های بیرونی دست یابی به این اهداف و مدیریت درست و صحیح جامعه دچار اختلال می گردد و عوامل درونی و بیرونی آسیب زا و بحران آفرین موجب می شود كه دست یابی به اهداف یا غیرممكن و گاه محال گردد. از این رو شناسایی عوامل ایجادی اتحاد و موانع واگرایی اجتماعی می تواند دولت ها و ملت ها را برای عبور از بحران ها و دست یابی به اهداف كمك و یاری رساند.
مقومات و مولفه های ایجاد ملت
ملت را می توان یك واحد بزرگ انسانی تعریف كرد كه عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترك است. از این پیوند است كه احساس تعلق به یك دیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید می آید. از جمله ویژگی های هر ملت اشغال یك قلمرو جغرافیایی مشترك (همان كشور) و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین است.
از سوی دیگر نیروی حیاتی پیوند دهنده ملت از احساس تعلق قوی به تاریخ و فرهنگ و دین ویژه خویش و نیز زبان مشترك برمی خیزد. به نظر دانشمندان علوم سیاسی ملت هایی را می توان یافت كه به عنوان یك جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص اما بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشند. به این معنا كه عنصر دولت در تشكیل دولت به عنوان عامل اصلی و مقوم نیست؛ بنابراین ملت های بدون دولتی را نیز می توان در صحنه تاریخی اجتماعی ملل یافت.
به نظر این اندیشمندان، پیوند مستقیم مفهوم ملت با دولت امر تازه ای است كه تاریخ آن از پیدایش ملی گرایی و ناسیونالیسم جدید و دولت های نوین فراتر نمی رود و مربوط به تحولات فكری و سیاسی و اجتماعی اروپا در دو سده اخیر است. از این رو، آگاهی ملی به معنای تعلق به ملت و لزوم تشكیل دولت ملی و داشتن قدرتی یا دولتی متعلق به خود، پیشینه ای طولانی ندارد. به همین دلیل واژه ملت نیز در گذشته به معنای سیاسی امروزین نبوده و همانند كاربرد آن در فارسی گذشته به معنای پیروان دین و مذهبی بوده است. ...
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 24

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.
کلمات کلیدی : عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دانلود تحقیق عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دانلود رایگان تحقیق عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, پروژه عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, کار تحقیقی عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, مقاله عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق معارف اسلامی در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, پاورپوینت در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, پایان نامه معارف اسلامی در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق معارف آماده در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق معارف رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته معارف اسلامی , power point , معارف اسلامی , تحقیق آماده معارف در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق معارف عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق کلاسی آماده عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق درباره عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق رایگان عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, پاورپوینت عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق در رابطه با عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق معارف عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, پروژه درباره عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دانلود پاورپوینت آماده عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, مقاله فقه در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق معارف درباره عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دانلود تحقیق معارف, تحقیق با موضوع عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق رشته معارف اسلامی در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, تحقیق آماده عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دانلود رایگان تحقیق در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی, علوم انسانی , علوم دینی , علوم مذهبی , معارف اسلامی
آرشیو تحقیق رشته معارف اسلامی


عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی


تحقیق در مورد عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی


دانلود تحقیق عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موانع اتحاد و انسجام اسلامی

موانع اتحاد و انسجام اسلامی . بررسی عوامل اتحاد و آثار آن، موانع انسجام و علل آن، راهکارهای حفظ اتحاد و رفع موانع آن ازجمله مباحث درخور توجهی است که دراین سال اهمیت بیشتری پیدا می کند.

دانلود تحقیق اتحاد ملي و انسجـام اسلامي از ديدگاه آيات و ...

برچسب‌ها: اتحاد ملی اتحاد ملی و انسجـام اسلامی انسجـام اسلامی دیدگاه آیات روایات اسلامی مطالب مرتبط نمونه سوالات درس بازرگانی بین المللی

تحقیق اتحاد ملی انسجام ی - tabrik.store

عبارت تحقیق اتحاد ملی انسجام ی از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب تحقیق اتحاد ملی انسجام ی میباشد.

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی 1 - فروشگاه ...

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی 1. فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش )

تحقیق درمورد راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی ۲۰ ص ...

تحقیق درمورد راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی ۲۰ ص. راهبر قسمتی از متن ورد … راهبر با نگاهی به اندی

فیش‌های اتحاد ملی و انسجام اسلامی

اتحاد ملی و انسجام اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (جمعه) در دیدار آقای رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و هیئت همراه، مهم‌ترین نیاز امروز دنیای اسلام را ...

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی 1 - فروشگاه ...

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی 1. فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش )

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.

تحقیق مقاله نقش زنان در عرصه های اتحاد ملی و انسجام اسلامی

مقدمه : اتحاد ملی یک مسأله داخلی است و انسجام اسلامی یم مسأله خارجی و هر کدام نیازمند راهکارهای متفاوت ( و حتی گاه متناقض ) می باشند .

نقش فقه پویا در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

نقش فقه پویا در اتحاد ملی و انسجام اسلامی: سخن سردبیر، دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386 ، صفحه 5-11 اصل مقاله (129 k)

دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و ...

برچسب‌ها: اتحاد ملی اتحاد ملی و انسجـام اسلامی انسجـام اسلامی دیدگاه آیات روایات اسلامی مطالب مرتبط نمونه سوالات درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

تحقیق مقاله اتحاد ملی و انسجام اسلامی از نگاه قران

مقدمه: اتحاد ملی یک مساله داخلی است و انسجام اسلامی یک مساله خارجی وهرکدام نیازمند راهکارهای متفاوت (وحتی گاه متناقض) می باشند.

تحقیق مقاله نقش زنان در عرصه های اتحاد ملی و انسجام اسلامی

مقدمه : اتحاد ملی یک مسأله داخلی است و انسجام اسلامی یم مسأله خارجی و هر کدام نیازمند راهکارهای متفاوت ( و حتی گاه متناقض ) می باشند .

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی - فروشگاه اینترنتی ...

عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 16عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی ملت را می توان یك واحد بزرگ انسانی تعریف كرد كه عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترك است.

موانع اتحاد و انسجام اسلامی

موانع اتحاد و انسجام اسلامی . بررسی عوامل اتحاد و آثار آن، موانع انسجام و علل آن، راهکارهای حفظ اتحاد و رفع موانع آن ازجمله مباحث درخور توجهی است که دراین سال اهمیت بیشتری پیدا می کند.

تحقیق مقاله اتحاد ملی و انسجام اسلامی از نگاه قران

مقدمه: اتحاد ملی یک مساله داخلی است و انسجام اسلامی یک مساله خارجی وهرکدام نیازمند راهکارهای متفاوت (وحتی گاه متناقض) می باشند.

دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و ...

دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی چکیدهتأکید اسلام بر لزوم به کار گرفتن اندیشه روشنگری و آگاهی بخشی و . دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی ...

تحقیق درمورد راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی ۲۰ ص ...

تحقیق درمورد راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی ۲۰ ص. راهبر قسمتی از متن ورد … راهبر با نگاهی به اندی

دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و ...

دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی چکیدهتأکید اسلام بر لزوم به کار گرفتن اندیشه روشنگری و آگاهی بخشی و . دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی ...

موانع اتحاد و انسجام اسلامی

بررسی عوامل اتحاد و آثار آن، موانع انسجام و علل آن، راهکارهای حفظ اتحاد و رفع موانع آن ازجمله مباحث درخور توجهی است که دراین سال اهمیت بیشتری پیدا می کند. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی گوشه ای از موانع اتحاد از منظر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) می پردازد.

موانع اتحاد و انسجام اسلامی

موانع اتحاد و انسجام اسلامی . بررسی عوامل اتحاد و آثار آن، موانع انسجام و علل آن، راهکارهای حفظ اتحاد و رفع موانع آن ازجمله مباحث درخور توجهی است که دراین سال اهمیت بیشتری پیدا می کند.

خلاصه جامع بیوشیمی هارپر

دانلود پاورپوینت پروژه باغ بهشت

دانلود مقاله کامل درباره سلاح‌هاي شيميايي

نمودار ER مدیریت ویدیو کلوب

پمفلت اندومتریوز

آسيب‌پذيري آجركاري 21 ص

پاورپوینت مروری بر رایانش ابری و جایگاه آن در فضای مجازی

بتن خود تراکم SCC 8 ص

مقاله نقش پیشگیری در سلامت روان

فایل فلش فارسی نوکیا 501 rm-902 ورژن 14.0.6